Menu

Ochrona fizyczna

Patrol1

Patrol2

Ochrona fizyczna obiektów, mienia, pomieszczeń oraz imprez, wyspecjalizowani agenci ochrony, profesjonalna łączność radiowa na pasmach zastrzeżonych, umundurowanie i oznakowanie, system kontroli agentów ochrony.